Kewangan

Cara Bijak dan Selesaikan Hutang Kad Kredit di Bank

5/5 - (2 votes)

Cara Bijak dan Selesaikan Hutang Kad Kredit di Bank

Di zaman ini, kebanyakan orang menggunakan kad kredit untuk memudahkan urusan pembelian harian. Namun, jika tidak diurus dengan bijak, hutang kad kredit boleh menjadi beban yang berat. Jika anda sedang menghadapi masalah hutang kad kredit di bank, jangan bimbang. Terdapat beberapa cara bijak yang boleh anda lakukan untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dalam artikel ini, kami akan berkongsi beberapa tips yang berguna untuk membantu anda mengurus dan menyelesaikan hutang kad kredit di bank.

a black and white photo of a car dashboard

Satu cara penting untuk menyelesaikan hutang kad kredit adalah dengan membuat anggaran kewangan. Anda perlu mengetahui jumlah hutang yang perlu diselesaikan, kadar faedah yang dikenakan, dan tempoh pembayaran yang ditetapkan oleh bank. Dengan memahami situasi kewangan anda, anda dapat membuat perancangan yang lebih baik untuk membayar hutang tersebut. Selain itu, anda juga perlu mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan mengurangkan penggunaan kad kredit untuk pembelian yang tidak penting.

Selain membuat anggaran kewangan, anda juga boleh mencari cara untuk mengurangkan kadar faedah yang dikenakan oleh bank. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menghubungi bank untuk rundingan. Terdapat kemungkinan bank bersedia untuk menurunkan kadar faedah atau memberikan penangguhan pembayaran untuk sementara waktu. Jika anda mempunyai rekod pembayaran yang baik dan dapat memberikan alasan yang munasabah untuk mengurangkan kadar faedah, bank mungkin akan mempertimbangkan permintaan anda.

Selain itu, anda juga boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan hutang kad kredit anda ke dalam satu pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang lebih rendah. Dengan cara ini, anda hanya perlu membuat pembayaran bulanan kepada satu pihak, iaitu bank yang memberikan pinjaman peribadi tersebut. Ini dapat membantu anda mengurangkan jumlah pembayaran bulanan dan mengurus hutang dengan lebih teratur.

Bagi mereka yang mempunyai lebih daripada satu kad kredit, anda boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan bilangan kad kredit yang anda miliki. Dengan mengurangkan bilangan kad kredit, anda akan mengurangkan risiko terjebak dalam lebih banyak hutang. Pilih kad kredit yang mempunyai faedah dan kelebihan yang terbaik untuk anda dan batasi penggunaan kad kredit yang lain.

Terakhir, tetapkan matlamat kewangan yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Dengan menetapkan matlamat yang spesifik seperti menyelesaikan hutang kad kredit dalam tempoh tertentu, anda akan memotivasikan diri anda untuk mengurus hutang dengan lebih berkesan. Berikan ganjaran kepada diri sendiri setiap kali anda mencapai matlamat yang ditetapkan untuk meningkatkan motivasi anda.

Dalam kesimpulannya, hutang kad kredit di bank dapat diselesaikan dengan bijak jika anda mengambil langkah-langkah yang tepat. Dengan membuat anggaran kewangan, mengurangkan kadar faedah, menggabungkan hutang, mengurangkan bilangan kad kredit, dan menetapkan matlamat kewangan, anda akan dapat mengurus hutang dengan lebih berkesan. Jangan biarkan hutang kad kredit menjadi beban yang berat, tetapi ambillah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya dengan bijak.

1. Kenalpasti Hutang Anda

Langkah pertama yang perlu anda ambil adalah mengenali jumlah hutang kad kredit anda. Ambil masa untuk membuat senarai hutang anda, termasuk jumlah hutang, kadar faedah, dan tarikh bayaran bulanan. Dengan memahami hutang anda secara terperinci, anda akan dapat membuat perancangan yang lebih baik untuk menyelesaikan hutang tersebut.

Apabila anda membuat senarai hutang anda, pastikan anda juga mencatatkan maklumat tambahan seperti nama bank atau institusi kewangan, jenis kad kredit, dan had kredit yang diberikan. Ini akan membantu anda menguruskan hutang anda dengan lebih baik dan memantau prestasi pembayaran anda.

Setelah anda mengenali hutang-hutang anda, anda juga perlu memeriksa semula kadar faedah yang dikenakan ke atas hutang-hutang ini. Kadang-kadang, bank atau institusi kewangan mungkin menawarkan kadar faedah yang tinggi, dan ini mungkin menyebabkan anda membayar lebih banyak wang dalam jangka masa panjang.

Jika anda mendapati kadar faedah yang tinggi, cuba hubungi bank atau institusi kewangan untuk merundingkan kadar faedah yang lebih rendah. Terdapat kemungkinan mereka bersedia untuk menurunkan kadar faedah jika anda adalah pelanggan yang baik dan mempunyai rekod pembayaran yang baik.

Bagaimanapun, jika bank atau institusi kewangan tidak bersetuju untuk menurunkan kadar faedah, anda boleh meneroka pilihan lain seperti pemindahan baki kad kredit. Dalam pemindahan baki, anda boleh memindahkan hutang kad kredit anda kepada kad kredit yang menawarkan kadar faedah yang lebih rendah atau tawaran promosi yang menarik.

Sebelum anda membuat pemindahan baki, pastikan anda membaca terma dan syarat dengan teliti. Pastikan anda memahami kos pemindahan baki, tempoh promosi, dan apa yang akan berlaku selepas tempoh promosi berakhir. Ini akan membantu anda membuat keputusan yang bijak dan mengelakkan sebarang kejutan tidak diingini dalam pembayaran hutang anda.

2. Buat Bajet

Satu lagi langkah penting dalam menyelesaikan hutang kad kredit adalah dengan membuat bajet. Bajet membantu anda menguruskan kewangan anda dengan lebih berkesan. Mulakan dengan mencatatkan pendapatan bulanan anda dan keluaran bulanan yang tetap seperti sewa rumah, bayaran pinjaman kereta, dan bil utiliti. Setelah itu, tentukan jumlah yang boleh anda berikan untuk membayar hutang kad kredit setiap bulan. Pastikan anda memberi keutamaan kepada pembayaran hutang kad kredit dalam bajet anda.

Setelah anda mencatatkan semua pendapatan dan perbelanjaan bulanan anda, anda perlu menilai semula gaya hidup anda. Adakah terdapat perbelanjaan yang tidak perlu atau boleh dikurangkan? Adakah terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan anda? Dengan meninjau semula bajet anda, anda dapat mengenal pasti ruang untuk menyimpan lebih banyak wang setiap bulan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan penyelesaian hutang lain yang anda ada. Jika anda mempunyai hutang lain seperti pinjaman peribadi atau pinjaman pelajaran, pastikan anda menyertakan pembayaran hutang ini dalam bajet anda. Dengan menguruskan semua hutang anda secara serentak, anda dapat memastikan bahawa semua komitmen kewangan anda dilunaskan dengan lancar.

Sekiranya jumlah hutang kad kredit anda terlalu besar untuk dibayar setiap bulan, anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencari bantuan daripada kaunselor kewangan atau mempertimbangkan program penyelesaian hutang. Kaunselor kewangan dapat membantu anda menyusun bajet yang sesuai dengan keadaan kewangan anda dan memberikan nasihat tentang cara menguruskan hutang kad kredit anda dengan lebih berkesan.

Ingatlah bahawa penting untuk mengikuti bajet anda dengan disiplin. Jangan gunakan kad kredit untuk membuat pembelian yang tidak perlu dan pastikan anda membayar jumlah yang telah ditetapkan setiap bulan. Dengan mengikuti bajet anda dan membuat pembayaran yang konsisten, anda akan melihat hutang kad kredit anda berkurang secara beransur-ansur.

INFO DUIT ANDA>>>  Perbezaan Antara Pinjaman Peribadi dan Pinjaman Perniagaan di Malaysia

Jadi, buatlah bajet yang sesuai dengan keadaan kewangan anda dan berpegang teguh padanya. Dengan menguruskan hutang kad kredit anda dengan bijak, anda akan dapat melunaskan hutang tersebut dan mencapai kebebasan kewangan yang anda inginkan.

Selain itu, anda juga boleh meminta nasihat daripada bank mengenai program pengurangan hutang atau penyelesaian hutang yang ditawarkan. Beberapa bank mungkin menawarkan program khas untuk membantu pelanggan mereka yang menghadapi masalah hutang. Dengan berhubungan dengan bank, anda akan mendapat maklumat yang lebih terperinci mengenai pilihan yang ada untuk menyelesaikan hutang kad kredit anda.

Apabila anda menghubungi bank, pastikan anda menyediakan semua maklumat yang diperlukan. Ini termasuk butiran akaun kad kredit, jumlah hutang yang perlu dibayar, dan sebarang dokumen sokongan yang berkaitan. Bank akan menggunakan maklumat ini untuk menilai keadaan kewangan anda dan membuat keputusan mengenai penyelesaian hutang yang terbaik untuk anda.

Sebagai tambahan, anda juga boleh meminta bank memberikan anda penjelasan terperinci mengenai kadar faedah yang dikenakan ke atas hutang anda. Ini akan memberi anda gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah pembayaran bulanan yang perlu anda buat dan tempoh masa yang diperlukan untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dengan memahami dengan betul jumlah hutang dan kadar faedah yang dikenakan, anda akan dapat merancang kewangan anda dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat mengenai penyelesaian hutang.

Selain itu, apabila berhubungan dengan bank, jangan takut untuk bertanya mengenai kemungkinan pengecualian atau pengurangan bayaran tertentu. Bank mungkin mempunyai program khas atau penawaran yang boleh membantu anda mengurangkan jumlah hutang yang perlu anda bayar. Walau bagaimanapun, pastikan anda memahami syarat-syarat dan terma-terma yang terlibat sebelum membuat keputusan.

Menhubungi bank adalah langkah yang penting dalam menyelesaikan hutang kad kredit anda. Dengan berkomunikasi dengan bank dan menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan hutang, anda akan mendapatkan sokongan dan bantuan yang anda perlukan. Jangan lari daripada masalah hutang, tetapi hadapinya dengan kepala tegak dan berusaha untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi anda.

Konsolidasi hutang adalah langkah yang bijak untuk menguruskan hutang-hutang yang tersebar di pelbagai bank.

Dengan menggabungkan hutang-hutang tersebut menjadi satu pinjaman yang lebih besar, anda dapat mengurangkan beban pembayaran bulanan dan mengawal hutang anda dengan lebih efektif.

Sebelum anda mengkonsolidasikan hutang, adalah penting untuk melakukan penyelidikan yang teliti. Anda perlu membandingkan syarat-syarat pinjaman yang ditawarkan oleh bank atau institusi kewangan yang berbeza. Pastikan bahawa kadar faedah yang ditawarkan adalah lebih rendah daripada kadar faedah hutang kad kredit anda sekarang. Dengan kadar faedah yang lebih rendah, anda dapat menghemat wang dalam jangka panjang.

Selain itu, anda juga perlu mempertimbangkan kemampuan anda untuk membayar pembayaran bulanan pinjaman konsolidasi tersebut. Pastikan bahawa jumlah pembayaran bulanan tidak akan memberi tekanan yang terlalu besar kepada kewangan anda. Anda perlu mengira dengan teliti jumlah pendapatan dan perbelanjaan anda setiap bulan untuk memastikan bahawa anda mampu membayar pinjaman tersebut tanpa mengorbankan keperluan asas anda.

Apabila anda telah mempertimbangkan semua faktor ini, anda boleh membuat keputusan yang bijak mengenai konsolidasi hutang. Dengan mengurangkan jumlah pembayaran bulanan dan kadar faedah yang lebih rendah, anda akan dapat menguruskan hutang anda dengan lebih berkesan. Selain itu, ini juga memberi anda peluang untuk membina semula kredit anda dengan membayar hutang secara konsisten dan tepat pada masanya.

5. Kurangkan Perbelanjaan

Untuk menyelesaikan hutang kad kredit dengan lebih cepat, anda perlu mengurangkan perbelanjaan anda. Cari cara untuk mengurangkan kos harian anda seperti memasak di rumah, membawa bekal ke tempat kerja, atau membatasi pembelian yang tidak perlu. Setiap ringgit yang anda jimatkan boleh digunakan untuk membayar hutang kad kredit anda.

Anda juga boleh mempertimbangkan untuk menjual barang-barang yang tidak digunakan lagi atau mencari pendapatan sampingan untuk membantu menyelesaikan hutang kad kredit. Dengan mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan pendapatan, anda akan dapat melunaskan hutang kad kredit dengan lebih cepat.

Salah satu cara untuk mengurangkan perbelanjaan adalah dengan membuat bajet bulanan yang ketat. Bajet ini akan membantu anda memantau dan mengawal penggunaan wang anda. Mulakan dengan menyenaraikan semua perbelanjaan bulanan anda seperti sewa rumah, bil utiliti, makanan, dan lain-lain. Kemudian, tentukan jumlah wang yang anda ingin peruntukkan untuk setiap perbelanjaan ini.

Setelah anda mempunyai bajet bulanan, pastikan anda mematuhi dan mengikutinya dengan tegas. Ini bermakna anda perlu berdisiplin dan mengawal nafsu belanja anda. Jika anda mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak termasuk dalam bajet, berikan diri anda beberapa hari untuk berfikir sebelum membuat keputusan. Mungkin anda akan menyedari bahawa anda sebenarnya tidak memerlukan barang itu atau bahawa anda boleh menunggu sehingga anda mampu membelinya tanpa menambah hutang.

Selain itu, penting juga untuk membandingkan harga sebelum membuat pembelian. Jangan terburu-buru membeli barang tanpa membandingkan harga di beberapa kedai atau dalam talian. Anda mungkin akan terkejut dengan perbezaan harga yang ada. Dengan membuat perbandingan, anda boleh memastikan bahawa anda mendapatkan harga terbaik untuk barang yang anda perlukan.

Bagi mereka yang suka membeli-belah secara online, cuba gunakan kod promosi atau manfaatkan tawaran diskaun. Banyak laman web mempunyai kod promosi yang boleh digunakan untuk mendapatkan diskaun tambahan atau penghantaran percuma. Jangan lepaskan peluang ini kerana ia boleh membantu anda mengurangkan perbelanjaan anda secara signifikan.

Di samping itu, cuba juga mencari alternatif yang lebih murah untuk perkhidmatan atau produk yang anda gunakan. Misalnya, jika anda berlangganan saluran kabel yang mahal, pertimbangkan untuk menukar kepada perkhidmatan streaming yang lebih murah. Atau jika anda membeli jenama mewah, cuba cari jenama yang lebih berpatutan tetapi tetap berkualiti.

Secara keseluruhannya, mengurangkan perbelanjaan adalah langkah penting dalam menyelesaikan hutang kad kredit dengan lebih cepat. Dengan membuat bajet bulanan yang ketat, membandingkan harga, dan mencari alternatif yang lebih murah, anda akan dapat mengawal penggunaan wang anda dan membayar hutang kad kredit dengan lebih efisien.

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) adalah sebuah agensi yang ditubuhkan di Malaysia untuk membantu individu yang menghadapi masalah hutang. Mereka menawarkan perkhidmatan konseling kewangan percuma dan program pengurusan hutang yang direka khas untuk membantu individu menyelesaikan hutang mereka dengan berkesan.

INFO DUIT ANDA>>>  Pinjaman Peribadi dan Wang Berlesen di Johor

Apabila anda menghubungi AKPK, anda akan dihubungkan dengan seorang kaunselor kewangan yang akan membantu anda dalam menilai keadaan kewangan anda. Kaunselor ini akan membantu anda membuat anggaran kewangan yang realistik, merancang strategi pembayaran hutang, dan memberikan nasihat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan hutang anda.

Selain daripada AKPK, terdapat juga agensi-agensi kewangan lain yang menawarkan bantuan kewangan di Malaysia.

Contohnya, Bank Negara Malaysia (BNM) juga menyediakan klinik kewangan percuma bagi individu yang memerlukan nasihat mengenai hutang dan kewangan. Di sini, anda boleh berjumpa dengan pakar kewangan yang akan membantu anda merancang strategi untuk menguruskan hutang kad kredit anda.

Selain daripada agensi-agensi ini, terdapat juga pilihan lain yang boleh anda pertimbangkan. Anda boleh mencari nasihat daripada seorang penasihat kewangan yang berlesen atau mencari bantuan daripada organisasi bukan kerajaan (NGO) yang menawarkan bantuan kewangan. Terdapat banyak NGO di Malaysia yang membantu individu yang menghadapi masalah hutang dengan menyediakan konseling kewangan dan sokongan emosi.

Adalah penting untuk diingat bahawa mencari bantuan kewangan bukanlah satu tanda kelemahan, tetapi sebaliknya adalah satu langkah bijak untuk mengatasi masalah hutang. Dengan mendapatkan bantuan yang tepat, anda akan dapat mengurangkan beban hutang dan memulihkan kewangan anda dengan lebih berkesan.

7. Tingkatkan Kesedaran Kewangan

Langkah terakhir dalam menyelesaikan hutang kad kredit adalah dengan meningkatkan kesedaran kewangan anda. Belajar tentang pengurusan kewangan, pelaburan, dan cara untuk menguruskan wang dengan bijak. Dengan pengetahuan yang mencukupi, anda akan dapat mengelak daripada jatuh ke dalam perangkap hutang yang sama di masa depan.

Anda boleh menghadiri kursus kewangan atau membaca buku-buku berkaitan pengurusan kewangan. Selain itu, terdapat juga banyak sumber dalam talian yang boleh membantu anda meningkatkan pengetahuan kewangan anda. Dengan meningkatkan kesedaran kewangan anda, anda akan dapat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan mengelakkan diri daripada terjebak dalam hutang kad kredit yang berlebihan.

Selain daripada itu, anda boleh mencari nasihat daripada pakar kewangan yang berkelayakan. Seorang penasihat kewangan yang berpengalaman akan dapat memberikan anda panduan dan strategi kewangan yang sesuai dengan situasi anda. Mereka juga boleh membantu anda merancang dan melaksanakan perancangan kewangan jangka panjang yang akan membantu anda mencapai matlamat kewangan anda.

Selain daripada itu, penting juga untuk memantau perbelanjaan anda. Buatlah anggaran bulanan yang teliti dan berusaha untuk mengikuti anggaran tersebut. Dengan memantau perbelanjaan anda, anda akan dapat mengenalpasti perkara yang boleh dihapuskan atau dikurangkan untuk mengurangkan beban kewangan anda.

Anda juga boleh mempertimbangkan untuk mencari pendapatan tambahan. Terdapat pelbagai cara untuk melakukannya, seperti menjalankan perniagaan sampingan, bekerja lebih masa, atau mencari pekerjaan separuh masa. Pendapatan tambahan ini boleh digunakan untuk membayar hutang kad kredit anda dengan lebih cepat.

Terakhir, penting untuk mengubah tabiat penggunaan kad kredit anda. Jika anda cenderung untuk menggunakannya secara tidak bertanggungjawab, pertimbangkan untuk mengurangkan had kredit anda atau membatasi penggunaannya. Anda juga boleh mencari kad kredit dengan kadar faedah yang lebih rendah atau tawaran insentif yang lebih baik untuk membantu anda menguruskan hutang kad kredit anda dengan lebih berkesan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini dan meningkatkan kesedaran kewangan anda, anda akan dapat menyelesaikan hutang kad kredit anda dengan berjaya. Lebih penting lagi, anda akan belajar daripada pengalaman ini dan mampu mengelakkan diri daripada terjerat dalam hutang yang sama di masa depan. Ingatlah bahawa pengurusan kewangan yang bijak adalah kunci untuk mencapai kebebasan kewangan dan kestabilan kewangan jangka panjang.

Kesimpulan

Hutang kad kredit boleh menjadi beban yang berat jika tidak diurus dengan bijak. Dalam usaha untuk menyelesaikan hutang kad kredit, penting untuk mengenali hutang anda, membuat bajet, dan berhubungan dengan bank untuk mencari penyelesaian yang sesuai. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk mengkonsolidasikan hutang, mengurangkan perbelanjaan, mencari bantuan kewangan, dan meningkatkan kesedaran kewangan anda.

Dengan mengambil langkah-langkah bijak ini, anda akan dapat mengurus dan menyelesaikan hutang kad kredit dengan lebih berkesan. Ingatlah bahawa menyelesaikan hutang kad kredit memerlukan kesabaran dan disiplin. Dengan usaha yang gigih, anda akan dapat mencapai kebebasan kewangan dan hidup yang lebih stabil.

Menyelesaikan hutang kad kredit bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Anda perlu mempunyai sikap yang positif dan tekad yang kuat untuk menghadapi cabaran ini. Dalam proses menyelesaikan hutang, anda mungkin perlu membuat beberapa pengorbanan dan mengubah gaya hidup anda.

Langkah pertama yang perlu anda ambil adalah mengenali hutang anda dengan jelas. Buat senarai hutang anda, termasuk jumlah hutang, kadar faedah, dan tarikh bayaran bulanan. Dengan memahami hutang anda dengan lebih baik, anda dapat membuat perancangan kewangan yang lebih tepat.

Selain itu, penting untuk membuat bajet yang realistik. Analisis pengeluaran bulanan anda dan cari cara untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan tambahan untuk membantu menampung pembayaran hutang kad kredit anda.

Selain itu, anda juga boleh mempertimbangkan untuk mengkonsolidasikan hutang kad kredit anda. Ini bermaksud anda menggabungkan semua hutang kad kredit anda menjadi satu pinjaman yang lebih besar dengan kadar faedah yang lebih rendah. Ini dapat membantu anda mengurangkan jumlah pembayaran bulanan dan memudahkan pengurusan hutang anda.

Jika anda menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan hutang kad kredit anda, jangan malu untuk mencari bantuan kewangan. Terdapat organisasi dan agensi yang boleh membantu anda dengan nasihat kewangan dan penyelesaian hutang. Mereka dapat membantu anda merancang semula pembayaran hutang anda dan memberikan anda panduan yang tepat untuk mengurus hutang kad kredit anda.

Terakhir, penting untuk meningkatkan kesedaran kewangan anda. Pelajari tentang pengurusan kewangan, pelaburan, dan cara untuk menguruskan wang anda dengan bijak. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang kewangan, anda akan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pengurusan hutang anda dan mencapai kebebasan kewangan yang anda idamkan.

Secara keseluruhan, menyelesaikan hutang kad kredit adalah proses yang memerlukan kesabaran, disiplin, dan usaha yang gigih. Tetapi dengan langkah-langkah yang bijak dan pendekatan yang tepat, anda akan dapat mengatasi beban hutang kad kredit anda dan mencapai kebebasan kewangan yang anda impikan.

Spread the love

Related posts

Pinjaman Peribadi dan Wang Berlesen di Johor

duitanda

Perkhidmatan Pinjaman BSN: Peribadi, Perumahan, Perniagaan, Kenderaan, Pendidikan, Mikro, Komuniti dan Pembiayaan Peribadi-i

duitanda

Cara Menguruskan Duit Gaji dengan Betul – Pandangan Pakar Kewangan

duitanda

Menyusun Bajet yang Berkesan dan Meminimakan Perbelanjaan Tidak Perlu

duitanda

Memahami Peranan KWSP dalam Perancangan Kewangan Anda

duitanda

Pinjaman Islam vs Pinjaman Konvensional di Malaysia: Satu Kajian Perbandingan

duitanda

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy